20

rujan

Željko Đurašević, dr. med
 • Kardiolog
 • Angiolog
 • ABI indeks

  ABI indeks (ankle-brachial pressure index) dijagnostički je parametar neizostavan u dijagnostici i probiru oboljelih od periferne arterijske bolesti. Riječ je o jednostavnom i jeftinom testu u klinički suspektne periferne arterijske bolesti, koji se sastoji od mjerenja sistoličkog tlaka na arterijama tibialis posterior i dorsalis pedis, a izražava se u omjeru izmjerenog tlaka na perifernim arterijema prema sistoličkom tlaku brahijalne arterije.

  Vrijednost se iskazuje prema brahijalnom tlaku i to onome višem s obzirom da gotovo nikada sistolički tlakovi brahijalno mjereni nisu simetričnih i identičnih vrijednosti. ABI indeks nižih vrijednosti od 0,9 ima 95% senzitivnost i 100% specifičnost u detektiranju stenoze periferne arterije, a koja angiografski iznosi 50% ili više. Vrijednost ABI-indeksa < 0,4 znak je teške ishemije. Osim što ABI indeks ukazuje na prisutnost i opseg arterijske bolesti, vrijednosti AB-indeksa imaju i prediktivno značenje (slika 5). ABI indeks niži od 0,5 ukazuje na rizik i vjerojatnost pridružene koronarne bolesti, cerebrovaskularne bolesti i renovaskularne bolesti. Rizik kardiovaskularne smrti u ovoj grupi doseže i 25% unutar 12 mjeseci.

  Vrijednost ABI indeksa veća od 1,3 također je patološka i nije pouzdan pokazatelj vaskularnog statusa, jer se u podlozi nalaze arterije koje nisu kompresibilne. Znak su medioskleroze i nerijetko odraz kalcifikacija intime i medije. ABI indeks < 0,9 ili pak > 1,4 pokazatelj je rizičnosti zbog visokog kardiovaskularnog rizika. U populaciji s patološkim vrijednostima ABI indeksa kardiovaskularni mortalitet u 10-godišnjem intrevalu je oko 18,7%, dok je u populaciji s normalnim ABI indeksom mortalitet oko 4,4%.

  Vrijednost ABI indeksa svakako je kvalitetniji pokazatelj arterijskog protoka upravo u spornim slučajevima ukoliko je upotpunjena i pletizmografijom, obojenim doplerom, segmentalnim tlakovima te napokon i ultrazvučnim pregledom