Cjenik usluga poliklinike ARISTA

# Naziv usluge cijena
1 Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološke pretrage (bris) 40,00 kn
2 Vađenje krvi iz vene kod djece 50,00 kn
3 Vađenje krvi iz vene kod odraslih 10,00 kn
4 Injekcija s.c. 40,00 kn
5 Injekcija i.m. 40,00 kn
6 Injekcija i.v. 70,00 kn
7 Infuzija 30 min 100,00 kn
8 Infuzija – Svakih slijedećih 30 min 50,00 kn
9 Primjena inhalacija putem inhalatora 80,00 kn
10 Edukacija za primjenu hormona rasta 200,00 kn
# Naziv usluge cijena
1 Prvi pregled dijabetologa i savjetovanje 400,00 kn
2 Kontrolni pregled i HbA1c 300,00 kn
3 Pregled pedijatrijskog dijabetologa i HbA1c ( za dvoje djece ) 400,00 kn
4 Edukacija bolesnika s dijabetes mellitusom – 1 konzultacija 60 minuta 300,00 kn
5 Edukacija bolesnika s dijabetes mellitusom – Nadzor nad davanjem inzulina, titriranje doze i e-mail konzultacija 100,00 kn
6 Edukacija bolesnika s dijabetes mellitusom – Promjena inzulinske terapije, titriranje doze, e-mail konzultacija kroz mjesec dana 500,00 kn
7 HbA1c – iz kapilarne krvi 80,00 kn
8 Određivanje GUK-a glukometrom 15,00 kn
9 Profil glukoze 100,00 kn
# Naziv usluge cijena
1 Opći pedijatrijski pregled 250,00 kn
2 Liječnička potvrda za vrtić 100,00 kn
3 Sistematski pregled novorođenčadi i djece (procjena somatskog i psihomotoričkog razvoja) 400,00 kn
4 Subspecijalistički pregled 400,00 kn
5 Kontrolni subspecijalistički pregled 300,00 kn
6 Ekspertiza 700,00 kn
7 Konzultacije 200,00 kn
8 e-mail konzultacije 100,00 kn
9 Psihološko savjetovanje 300,00 kn
10 Psihološka procjena s testiranjem 400,00 kn
11 Psihološko testiranje s pisanim nalazom 500,00 kn
12 Pregled i ultrazvuk štitnjače 500,00 kn
13 Pregled i uzv vrata 550,00 kn
14 Nefrološki pregled s ultrazvukom bubrega 500,00 kn
15 Nefrološki pregled s ultrazvukom bubrega i CD renalnih arterija 600,00 kn
16 Pregled gastroenterologa i uzv abdomena 600,00 kn
17 Kontrolni pregled gastroenterologa i uzv abdomena 500,00 kn
18 Pregled kardiologa, ekg i uzv srca 800,00 kn
19 Prvi pregled aritmologa 500,00 kn
20 Kontrolni pregled aritmologa 400,00 kn
21 Pregled angiologa + CD arterija + ABI 500,00 kn
22 Pregled angiologa +CD vena + ABI 500,00 kn
# Naziv usluge cijena
1 UZV fetalnog srca ( fetalna echo kardiografija ) 850,00 kn
2 UZV štitnjače 300,00 kn
3 Citološka punkcija štitnjače 400,00 kn
4 UZV vrata 350,00 kn
5 UZV bubrega 300,00 kn
6 UZV bubrega sa CD renalnih arterija 400,00 kn
7 CD arterija nogu 350,00 kn
8 CD vena nogu 350,00 kn
9 CD arterija i vena nogu 600,00 kn
10 ABI indeks s očitanjem 300,00 kn
11 Spirometrija 150,00 kn
12 EKG s očitanjem 100,00 kn
13 UZV srca + CD srca 500,00 kn
14 Ergometrija 400,00 kn
15 Kontinuirano 24h mjerenje krvnog tlaka (Holter RR) 300,00 kn
16 Kontinuirano 24h snimanje EKG-a (Holter EKG) 350,00 kn
17 UZV dojki 300,00 kn
18 UZV abdomena 350,00 kn
19 Gastroskopija 600,00 kn
20 Gastroskopija uz primjenu ksilokainskog spreja 690,00 kn
21 Brzi test na H.pylori 50,00 kn
22 Rektoskopija 300,00 kn
23 Rektosigmoidoskopija 400,00 kn
24 Parcijalna kolonoskopija 600,00 kn
25 Totalna Kolonoskopija 1000,00 kn
26 Biopsija + PHD uzorka 350,00 kn
27 Biopsija + PHD uzorka – drugi i svaki slijedeći uzorak 150,00 kn
28 Kratkotrajna i.v. sedacija (anestezija) 1000,00 kn
29 Kratkotrajna i.v. sedacija za dvije pretrage (anestezija) 1250,00 kn
30 Brzi test na gripu 100,00 kn
31 Brzi test na streptokok 120,00 kn
32 Uzv limfnih čvorova 300,00 kn