Cjenik usluga poliklinike ARISTA

# Naziv usluge cijena
1 Edukacija za primjenu hormona rasta 200,00 kn
2 Primjena inhalacija putem inhalatora 80,00 kn
3 Infuzija – Svakih slijedećih 30 min 50,00 kn
4 Infuzija 30 min 100,00 kn
5 Injekcija i.v. 70,00 kn
6 Injekcija i.m. 40,00 kn
7 Injekcija s.c. 40,00 kn
8 Vađenje krvi iz vene kod odraslih 10,00 kn
9 Vađenje krvi iz vene kod djece 50,00 kn
10 Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološke pretrage (bris) 40,00 kn
# Naziv usluge cijena
1 Profil glukoze 100,00 kn
2 Određivanje GUK-a glukometrom 15,00 kn
3 HbA1c – iz kapilarne krvi 100,00 kn
4 Edukacija bolesnika s dijabetes mellitusom – Promjena inzulinske terapije, titriranje doze, e-mail konzultacija kroz mjesec dana 500,00 kn
5 Edukacija bolesnika s dijabetes mellitusom – Nadzor nad davanjem inzulina, titriranje doze i e-mail konzultacija 100,00 kn
6 Edukacija bolesnika s dijabetes mellitusom – 1 konzultacija 60 minuta 300,00 kn
7 Pregled pedijatrijskog dijabetologa i HbA1c ( za dvoje djece ) 500,00 kn
8 Kontrolni pregled i HbA1c 400,00 kn
9 Prvi pregled dijabetologa i savjetovanje 500,00 kn
# Naziv usluge cijena
1 Pregled endokrinologa i uzv štitnjače kod djece 600,00 kn
2 Pregled pulmologa sa spirometrijom 500 kn
3 Pregled dječjeg kardiologa, EKG i uzv srca 1000,00 kn
4 Pregled angiologa + CD arterija + ABI 500,00 kn
5 Pregled angiologa +CD vena + ABI 500,00 kn
6 Kontrolni pregled aritmologa 400,00 kn
7 Prvi pregled aritmologa 500,00 kn
8 Pregled kardiologa, ekg i uzv srca 800,00 kn
9 Kontrolni pregled gastroenterologa i uzv abdomena 500,00 kn
10 Pregled gastroenterologa i uzv abdomena 600,00 kn
11 Nefrološki pregled s ultrazvukom bubrega i CD renalnih arterija 600,00 kn
12 Nefrološki pregled s ultrazvukom bubrega 500,00 kn
13 Pregled i uzv vrata 550,00 kn
14 Pregled i ultrazvuk štitnjače 500,00 kn
15 Psihološko testiranje s pisanim nalazom 700,00 kn
16 Psihološka procjena s testiranjem 500,00 kn
17 Psihološko savjetovanje 400,00 kn
18 e-mail konzultacije 200,00 kn
19 Ekspertiza 700,00 kn
20 Kontrolni subspecijalistički pregled (unutar 3 mjeseca) 300,00 kn
21 Subspecijalistički pregled 400,00 kn
22 Sistematski pregled novorođenčadi i djece (procjena somatskog i psihomotoričkog razvoja) 400,00 kn
23 Liječnička potvrda za vrtić 100,00 kn
24 Opći pedijatrijski pregled 250,00 kn
# Naziv usluge cijena
1 Online konzultacije – prve 400,00 kn
2 Online konzultacije – kontrola 300,00 kn
3 Uzv limfnih čvorova 300,00 kn
4 Kratkotrajna i.v. sedacija za dvije pretrage (anestezija) 1250,00 kn
5 Kratkotrajna i.v. sedacija (anestezija) 1000,00 kn
6 Biopsija + PHD uzorka – drugi i svaki slijedeći uzorak 150,00 kn
7 Biopsija + PHD uzorka 350,00 kn
8 Totalna Kolonoskopija 1200,00 kn
9 Parcijalna kolonoskopija 600,00 kn
10 Rektosigmoidoskopija 400,00 kn
11 Rektoskopija 300,00 kn
12 Brzi test na H.pylori 50,00 kn
13 Gastroskopija uz primjenu ksilokainskog spreja 690,00 kn
14 Gastroskopija 600,00 kn
15 UZV abdomena 350,00 kn
16 UZV dojki 300,00 kn
17 Kontinuirano 24h snimanje EKG-a (Holter EKG) 350,00 kn
18 Kontinuirano 24h mjerenje krvnog tlaka (Holter RR) 300,00 kn
19 Ergometrija 400,00 kn
20 UZV srca + CD srca 500,00 kn
21 EKG s očitanjem 100,00 kn
22 Spirometrija 150,00 kn
23 ABI indeks s očitanjem 300,00 kn
24 CD arterija i vena nogu 600,00 kn
25 CD vena nogu 350,00 kn
26 CD arterija nogu 350,00 kn
27 UZV bubrega sa CD renalnih arterija 400,00 kn
28 UZV bubrega 300,00 kn
29 UZV vrata 350,00 kn
30 Citološka punkcija štitnjače 400,00 kn
31 UZV štitnjače 300,00 kn
32 UZV fetalnog srca ( fetalna echo kardiografija ) 1000,00 kn