20

rujan

Doc. dr. sc Nataša Rojnić Putarek dr. med.
  • Pedijatar
  • Endokrinolog
  • Dijabetolog
  • Kako prepoznati dijabetes

    Simptomi koji ukazuju da se razvija šećerna bolest su učestalo mokrenje i pojačana žeđ. Neke osobe osjećaju i pojačanu glad usprkos kojoj dolazi do gubitka na tjelesnoj težini.
    S napredovanjem bolesti nastupa i zamagljen vid i osjećaj slabosti, a ukoliko simptomi dulje traju i ostaju neprepoznati može se razviti dijabetička ketoacidoza. To je stanje „zakiseljavanja organizma“ koje nastaje zbog dugotrajnog manjka inzulina, pri čemu organizam troši masti i stvara veće količine kiselih produkata tj. ketona. Simptomi koji upućuju da se razvija dijabetička ketoacidoza su mučnina, gubitak apetita, bol u trbuhu, duboko, ubrzano disanje i poseban zadah iz ustiju po ketonima. To je stanje opasno i treba ga pravovremeno prepoznati.

    Ukoliko imate neke od ovih simptoma javite se liječniku i izmjerite razinu šećera u krvi